O nas


ERYKONEL to młoda firma specjalizująca się w zagadnieniach z dziedziny elektryki i teletechniki.

Zajmujemy się projektowaniem, wykonastwem modernizacją oraz badaniem instalacji elektrycznych i odgromowych. Wykonujemy badania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia podstawowego oraz badania oświetlenia na stanowiskach pracy.

Realizujemy również zlecenia z zakresu teletechniki tj.: sieci logiczne (LAN), instalacje kontroli dostępu (KD), instalacje sygnalizacji napadu i włamania (SSWiN), instalacje domofonowe i wideofonowe, monitoring (CCTV).

Współpracujemy ze specjalistami z różnych branży m.in. projektantami architektury, ze specjalistami z zakresu budownictwa, wod-kan, systemów przeciwpożarowych, systemów wentylacji i klimatyzacji. Dzięki tej wpółpracy lepiej rozumiemy złożoność i zróżnicowanie stopnia integralności instalacji i systemów w obiektach, a co za tym idzie potrafimy precyzyjnie wyznaczyć potrzeby, zdefiniować cele i ograniczenia oraz fachowo zrealizować zadania.

Posiadamy wysokie kwalifikacje, dysponujemy wiedzą inżynierską, stawiamy na rozwój.

Zrealizowaliśmy do tej pory kilka dużych zleceń wiążących się z wykonaniem instalacji elektrycznej, infrastruktury LAN oraz kontroli dostępu, wykonaniem badań i pomiarów instalacji na powierzchniach biurowych oraz wykonaniem kompletnej dokumentacji tj. projekt powykonawczy instalacji elektrytcznej i instalacji niskoprądowej, protokoły prób i badań instalacji elektrycznej, oświetlenia na stanowiskach pracy oraz oświetlenia na drodze ewakuacji.